PAKOWANIE

Przeprowadza się dwukrotnie: raz na lądzie, aby z całym dobytkiem dojechać do wody, drugi raz w kajaku.

Na lądzie pakujemy bagaż w plecak, ew. worek, po­krowce kajakowe. Mimo obfitości przedmiotów, upakować rzeczy łatwo, jeżeli się stosuje zasadę: „mały wore­czek do większego worka, a ten do dużego wora“. Ce­lem odróżnienia, woreczki należy cechować. Przedmioty dzielimy według przeznaczenia i stopnia czystości. Pa­kując plecak, rzeczy ciężkie dajemy nadół, miękkie – od pleców, podręczne – do kieszeni, namiot, koce, śpi­wór – na wierzch (chronić pokrowcem od zamocze­nia). Żywność częściowo umieszczamy w workach, czę­ściowo w szczelnie zamykanych pudełkach i puszkach (ściągać gumką).

Plecak musi być obszerny (60 X 60 cm) z 2 – 3 kie­szeniami (jedna duża). Pasy szerokości ok. 3,5 cm.

Dobre skądinąd plecaki ramowe do turystyki wodnej są niewskazane, bo trudne do umieszczenia w kajaku. Plecak należy pakować zawsze według jednego pla­nu – oszczędzi to szukania.

Do przewiezienia kajaka i bagażu na stację lub nad wodę służy praktyczny wózek składany. W braku wózka, trzeba nająć dorożkę, wóz lub za­mienić się w tragarza. Duże usługi oddają pasy do no­szenia pokrowców kajakowych.

Na wodzie, całą chudobę pochłania kajak. Ładując go, należy pamiętać:

a) o równomiernem rozłożeniu bagażu, aby kajak do­brze leżał na wodzie;

b) o takiem rozmieszczeniu, by częściej potrzebne rzeczy były „pod ręką“;

c) o zabezpieczeniu bagażu przed wypadnięciem.

Zwykle rzeczy duże, a lekkie, jak ubrania (w po­krowcach od składaka lub workach podróżnych) i część rzeczy kuchennych ładujemy pod pokład przedni (ok. 1/5  ogólnego bagażu, zostawić miejsce na nogi). Pod po­kład tylny ładujemy kuchnię, prowjant, pudełka, pusz­ki (część rufowa jest bardziej mokra). Drobiazgi oso­biste i toaletowe rozmieszczamy w sakwach z obu stron burt, przyczem część „nawigacyjną” ma wioślarz bar­dziej doświadczony. Namiot, żagle, kładziemy zboku pod burty (2/5 bagażu). Wszystkie części bagażu za­bezpiecza się przed wypadnięciem, przywiązując do kajaka. Ładować należy zawsze w tym samym po­rządku.