TO I OWO Z METEOROLOGII

Znajomość pogody na wycieczce jest niezwykle pożyteczna. Ponieważ tylko wyjątkowo będzie można korzystać z codziennych biuletynów meteorologicznych P. I. M„ trzeba znać przybliżone sposoby przepowiadania pogody, oparte o obserwację otaczających nas zjawisk.

W czasie wycieczki, w dzienniczku pokładowym należy notować codzień rano: zachmurzenie, wiatry, opady, ciśnienie, a około godziny 2 po poł. – temperaturę.

Do zapisywania obserwacyj służą znaki umówione. Konieczna jest również znajomość sygnałów ostrzegawczych, wywieszanych na wieżach i masztach przez nadbrzeżną służbę meteorologiczną.

Pogoda będzie Niebo                               Chmury Wiatr Zwierzęta i ptaki
Piękna Jasno niebieskie. Wschód słońca przymglony, rano rosa, lekki wiatr. Zachód słońca bez chmur, pomarańczowy. Po zachodzie, na niebie jasne smugi. Noc cicha, ciemna, gwiazdy blade. Dym strzela wgórę Lekkie,
wysokie,
białe,
przejrzy
ste
(baranki)
Słaby
północny
lub
wschodni
Ptaki
śpiewają.
Jaskółki
fruwają
wysoko.
Żaby
milczą.
Deszcz Zasnute, chmurne.
Wschód słońca czerwony, jaskrawy. Duża przejrzystość powietrza.
Glos idzie daleko. Zachód, słońca blado żółty lub za chmurami. Gwiazdy zamolone. Dokoła księżyca pierścień „halo” („lisia czapa”) Dym snuje się nisko.
Duże, ciemne, bezpostaciowe i warstwowe, zasnu- wają cały horyzont Zachodni i południowo- zachodni Ptaki niespokojne. Jaskółki krążą tuż nad wodą.
Żaby
rechoczą.
Wicher Niebo ciemno niebieskie. Jaskrawy wschód. Po żółtym zachodzie, czerwone chmury. Nocą gwiazdy silnie błyszczą. Ciężkie, o ostrych kształtach, lub smugowe Krótkie, gwałtowne porywy na parę godzin przed wichurą  
Zmiana Czerwone lub złociste chmury o zachodzie Liczne małe chmurki, wędrujące w różnych kierunkach, zależnie od wysokości Wzmaga się pod wieczór. Nagła zmiana kierunku wiatru Bydło niespokojne. Ptactwo chroni się. Nie widać owadów.

 
 
Na dłuższe wyprawy, szczególnie morskie, dobrze zabierać z sobą kieszonkowy barometr (aneroid). Oto jego wskazania:
 

Stan barometru Zapowiada
stały, wysoki stały, niski zmienny szybko spada szybko idzie wgórę wolno idzie wgórę stałą pogodę pluchę
wahania pogody deszcz, burzę wiatr
ustalanie się pięknej pogody